Kattava ohjelmistopaketti IT-infrastruktuurin hallintaan

Clearpulse IT Asset Management

Clearpulse IT Asset Management on prosessityökalu, joka yhdistää ICT käyttöomaisuus tiedot ja sopimukset sekä auttaa yritystä strategisessa päätöksen teossa ja ICT – palveluiden elinkaarihallinnassa. Clearpulse IT Asset Management avulla voidaan monitoroida kaikkia laitteita matkapuhelimista palvelimiin ja ohjelmistoja sekä niiden lisenssejä. Clearpulse IT Asset Management koostuu kuudesta eri moduulista, joista Asset Manager kuuluu aina toimitettavaan kokoonpanoon ja viisi muuta ovat optiona.

Clearpulse Service Desk voidaan toimittaa myös omana kokonaisuutenaan.

Clearpulse IT Service Management Suite on ohjelmistopaketti IT-osastoille. Sen avulla voidaan valvoa ja hallinnoida kustannustehokkaasti yrityksen laitteita ja ohjelmistoja. Tuote on moderni ja monipuolinen. Tuotetta on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan.

Moduulit

  • Clearpulse Asset Manager
  • Clearpulse Software Asset Manager
  • Clearpulse CMDB (Architect)
  • Clearpulse Finance Manager
  • Clearpulse Contract Manager
  • Mobile Device Management
  • Clearpulse Service Desk

       (sivut englannin kielellä)