Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus on yrityksen yhteinen tietojärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri osastot ja niiden prosessit saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Kun yrityksellä on ollut sama järjestelmä käytössään useiden vuosien ajan, eivät ohjelmiston ominaisuudet välttämättä enää tue muuttuneen organisaation tarpeita. Tämän seurauksena järjestelmän käyttö vähenee ja tiedot siirtyvät yksittäisiin Excel-tiedostoihin, jolloin tieto ei enää kulje ja toiminnan teho laskee. Tällaisessa tilanteessa toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen on tärkeää ja tarjoammekin siihen ratkaisun.

  • Yrityksen yhteinen tietojärjestelmä
  • Yhdistää eri prosessit helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi
  • Tukee yrityksen kannattavaa ja tehokasta toimintaa