Affärsplattformar

Omfattande affärsapplikationsmiljö, som gör det möjligt att effektivt följa moderna affärsprocesser i företaget.

En affärsplattform är ett alternativ till separata informationssystem för affärsverksamheten, såsom ERP och CRM. Affärsplattformar erbjuds som molntjänster. De täcker på ett smidigt sätt affärsverksamhetens olika delområden, såsom verksamhetsstyrning, försäljning och personaladministration. Plattformarna innehåller dessutom färdigt affärsanalys, gränssnitt för IoT och robotisering. Alla lösningar fungerar oberoende av tid och plats. En affärsplattform är en ny, enhetlig system- och tjänstehelhet för ditt företag.

Lösningar

Verksamhets- och produktionsstyrning

E-handels- och webbutiksverksamhet

It-externaliserings- och affärstjänster

Nyckelförmåner

Gör affärsverksamheten smidig och snabb

Minskar kostnader

Möjliggör nya affärsmodeller

"En affärsplattform är en ny, enhetlig system- och tjänstehelhet för ditt företag.”

Försäljningschef
Jani Laakso
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 40 1837 447
Kontakt