Affärssystem

Kundspecifika affärssystem, eller ERP-lösningar

Ett affärssystem, eller ERP-system (Enterprise Resource Planning), förbättrar ditt företags effektivitet, såväl operativt som ekonomiskt, genom att integrera programdelar som olika avdelningar använder i samma system. Vi erbjuder olika, skräddarsydda lösningar för just ditt företags affärssystem: du berättar om ditt företags behov och vi erbjuder den rätta lösningen.

Våra färdiga affärssystemlösningar är Epicor ERP och optimerat ERP-system för mobilen. Från oss får du även kundanpassade affärssystemlösningar: vi erbjuder olika, skräddarsydda lösningar för just ditt företags behov. Vår kompetens omfattar även affärsplattformar. Kontakta oss så funderar vi ut en lösning som motsvarar behoven i ditt företag.

Epicor ERP

Epicor ERP – ett mångsidigt affärssystem för den tillverkande industrin och partihandeln som förbättrar ditt företags effektivitet såväl operativt som ekonomiskt. Ett gemensamt informationssystem i ditt företag gör det möjligt att dela information mellan olika funktioner i realtid.

Läs mer

Mobilanpassat affärssystem

Ett affärssystem som är optimerat för surfplattor underlättar vardagen för montörer och experter som har ett rörligt arbete. Med dess hjälp kan ordersystemet och kundregistret upprätthållas, arbetsmomenten kan övervakas och arbeten kan länkas till lagrens faktureringssystem.

Läs mer

Affärsplattformar

En affärsplattform är ett alternativ till separata informationssystem för affärsverksamheten, såsom ERP och CRM. En omfattande affärsapplikationsmiljö gör det möjligt att effektivt följa moderna affärsprocesser i företaget.

Läs mer

"Utnyttja vår mångsidiga lösningar på de sätt som passar ditt företag. Kontakta oss så diskuterar vi mer.”

Försäljningschef
Timo Juhola
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 50 304 9579
Kontakt