CUBESCOM MED OCH UTVECKLAR UNIKT KONCEPT FÖR TEKNOLOGIINDUSTRINS BEHOV

01.03.2017 14:46

Combi Works

Combi Works i Helsingfors försöker lösa de problem som förändringstrycket på industriföretagen orsakar. Med stöd av Tekes (Utvecklingscentret för teknologi och innovationer) startar bolaget ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt, vars mål är att utreda möjligheterna för nya teknologier att lösa mer omfattande produktionsproblem, inom allt från produktion till finansiering. Cubescom Oy i Lahtis fungerar som Factory as a Service (FaaS)-samarbetspartner för systemdelen i forsknings- och utvecklingsarbetet.

Kontakt