Cubescom Oy förstänker sin IT-kompetens genom att förvara JPP-Soft Oy

04.04.2017 14:59

Artikkelin kuva allekirjoitustilaisuudesta (kuva: Nina Kemppi). Paikalla vasemmalta lukien seuraavat henkilöt: Tero Suominen (toimitusjohtaja, Cubescom Oy), Per Leftinger (hallituksen puheenjohtaja, C

Cubescom Oy har förvärvat JPP-Soft Oy:s hela aktiekapital av Kemppi Oy. Den förvärvade affärsverksamhetens omsättning var år 2015 omkring 2,1 miljoner euro. Den nya företagshelheten erbjuder kunderna ett heltäckande utbud av programvarutjänster, programleveranser och digitala tjänster. Företagsköpet skapar en utmärkt grund för Cubescoms tillväxt i Finland och på den internationella marknaden.

Kundbehoven utvidgas hela tiden och företagen vill ha alla it-tjänster de behöver under ett och samma tak. Ett av de centrala målen i Cubescoms strategi är just att svara på kundernas behov med hjälp av mångsidiga och omfattande ICT-tjänster. Förvärvet av JPP-Soft förstärker i synnerhet företagets kompetens inom digitala tjänster. Exempel på sådana är webbplatser, extranät- och intranättjänster, kundhanteringssystem samt lösningar för informationshantering och rapportering till stöd för marknadsföringen, försäljningen och förvaltningen i ett företag.

Cubescoms verkställande direktör Tero Suominen är mycket nöjd över förvärvet och den nya samarbetspartnern:

”JPP-Softs kompetens kompletterar vårt företags kompetens på precis rätt sätt. Vi på Cubescom har över 30 års erfarenhet av informationssystem och programvarulösningar. De mångsidiga, digitala lösningar som JPP-Soft erbjuder kompletterar vårt tjänsteutbud och gör oss till ett ’it-bolag med full service’. Vi kommer därmed att kunna ge vår kundkrets service på ett helt nytt sätt i fortsättningen."

JPP-Soft Oy har etablerat sig som en leverantör av högkvalitativa ICT-tjänster i Finland. Företaget, som har ägts av Kemppi Oy, erbjuder it-lösningar för marknadsföring, försäljning, förvaltning och kommunikation samt lösningar som stödjer dessa. JPP-Soft Oy grundades 1992 och dess omsättning var närmare 2,1 miljoner euro år 2015. Företaget sysselsätter 15 personer i Lahtis.

Verkställande direktör Kari Kemppi ser förvärvet som en bra lösning för JPP-Soft:

”Förvärvet är betydelsefullt. JPP-Soft har hittat ett ’hem’, och sammanslagningen av de två företagen baserade i Lahtis ger upphov till enorma synergieffekter. Företagsköpet skapar nya möjligheter, när de båda företagens bästa tillvägagångssätt kan utnyttjas gemensamt. Kemppi fortsätter som en föregångare inom industriellt internet och digitaliseringen av svetsbranschen. Förvärvet gör det möjligt för Kemppis egen programutvecklingsverksamhet att tydligare fokusera på att utveckla digitala tjänster för svetsbranschen.”

Förvärvet innebär mycket ny spetskompetens för Cubescom, vilket gör det möjligt att expandera till nya produktområden och nå nya kundgrupper. Cubescom Oy:s verkställande direktör Tero Suominen berättar att förvärvet skapar en utmärkt grund för Cubescoms tillväxt i Finland och på den internationella marknaden.


Artikelns bild från underteckningsfillfället (bild: Nina Kemppi). Följande personer var på plats, från vänster:
Tero Suominen (verkställande direktör, Cubescom Oy), Per Leftinger (styrelseordförande, Cubescom Oy), Teresa Kemppi-Vasama (styrelseordförande, Kemppi Oy), Katri Sahlman (COO, Kemppi Oy) och Kari Kemppi (verkställande direktör, JPP-Soft Oy).

More info:
Tero Suominen, Managing Director, Cubescom Oy, tero.suominen@cubescom.fi, +358 50 5748 234
Kari Kemppi, Managing Director, JPP-Soft Oy, kari.kemppi@kemppi.com, +358 44 2899 353

Kontakt