Epicor ERP

Epicor ERP – ett mångsidigt affärssystem för den tillverkande industrin och partihandeln

Affärssystemet Epicor ERP förbättrar ditt företags effektivitet såväl operativt som ekonomiskt genom att kombinera olika processer till en lätthanterlig helhet. Ett gemensamt informationssystem i ditt företag gör det möjligt att dela information mellan olika funktioner i realtid. Vi är en auktoriserad återförsäljare av Epicor ERP.

Våra kunder

Kemppi: Epicor ERP

Kemppi använder affärssystemet Epicor ERP. Vi erbjuder dem supporttjänster för användningen av systemet och vid utvecklingsarbeten i anslutning till det.

Lösningar

Driftsättningstjänster

Support- och konsultationstjänster

Tjänster inom förändringshantering

Integrationer med andra system

Webbtjänster på plattformen Magento

Nyckelförmåner

Minimerar kostnader

Optimerar affärsverksamheten

Förbättrar kundupplevelsen

På vilket sätt kan ditt företag svara på dagens utmaningar med hjälp av affärssystemet Epicor ERP?

  • Förbättra kundupplevelsen och påskynda den digitala förändringen i affärsverksamheten
  • Utvidga samarbetet inom ditt företag och hela leveranskedjan genom gemensamma och kommersiella lösningar
  • Svara på snabbt föränderliga krav med hjälp av modifierbara realtidslösningar
  • Effektivisera processer och minska kostnader

 

Hur kan jag börja använda systemet?

Det enklaste sättet är att införskaffa Epicor ERP som molntjänst, det vill säga som SaaS-modell. Vid SaaS-tjänster har tjänsteleverantören ett övergripande ansvar för Epicor ERP-systemet. Därmed betalar du endast för applikationen utan långvariga avtal eller dyra utrustningsinvesteringar. Det är fortsättningsvis möjligt att skaffa Epicor ERP även som en lokal installation.

  • Som molntjänst – Epicor ERP Cloud 
  • Som lokal installation

 Vi erbjuder

  • Epicor ERP-driftsättningstjänster
  • Support- och konsultationstjänster
  • Förändringshanteringstjänster
  • Tjänster förverkligade med hjälp av e-handelsplattformen Magento

"Utnyttja Epicor ERP:s mångsidiga lösningar på de sätt som passar ditt företag. Kontakta oss så diskuterar vi mer.”

Försäljningschef
Timo Juhola
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 50 304 9579
Kontakt