Missä vaiheessa ERP-projektia mukauttamistarpeita aletaan miettiä?

Kun asiakas on hankkimassa Epicorin toiminnanohjausjärjestelmää, käydään asiakkaan prosessit läpi ja katselmoidaan, miten ne hoidetaan Epicorissa. Katselmoinnin aikana tulee ilmi erilaisia mukauttamistarpeita.  Myös varsinaisen tuotantokäytön aikana voi ilmetä tarpeita, joihin tarjoamme ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla juuri mukauttamisia. Mukauttamiset helpottavat ja nopeuttavat työtä tai antavat lisäinformaatiota.

 

Mitkä ovat yleisimmät mukauttamiset, joita teette asiakkaille Epicor ERP:iin?

Erilaiset integraatiot, kustomoinnit ja raportoinnit ovat yleisimmät mukauttamistoimenpiteet, joista lisätietoa seuraavissa kappaleissa.

 

1) Integraatiot

Toiminnanohjausjärjestelmän ympärille rakennetaan aina integraatioita.  Epicorissa niitä voidaan toteuttaa Epicorin tarjoaman Service Connectin avulla tai käyttäen esimerkiksi REST-rajapintaa.  Eräälle asiakkaallemme siirrämme päivittäin valuuttakurssit Epicoriin.  Epicor ERP:stä kerätään dataa myös muiden järjestelmien käyttöön. Sekin voidaan toteuttaa helposti Service Connectin avulla.

 

2) Kustomoinnit

Tyypillisimmät kustomoinnit ovat varmastikin uusien tietojen lisääminen formeille eli lomakkeille tai jonkin tiedon asettaminen pakolliseksi. Lomakkeen kenttään voidaan myös asettaa jokin arvo oletuksena.  Nämä ovat yksinkertaisimmat esimerkit kustomoinneista.

Voimme myös luoda uusia tauluja (User defined table) tietokantaan ja tehdä kokonaan uusia lomakkeita, jossa taulun dataa näytetään. Otetaan esimerkiksi tilanne Epicor ERP:in käyttöönotosta. Asiakkaalla on tarve saada edellisestä ERP:stä suljetut myyntitilaukset parilta edelliseltä vuodelta uuteen tauluun. Viennin jälkeen niitä voidaan tarkastella lomakkeelta. Tällöin nähdään suoraan Epicorista, mitä asiakas on tilannut viime vuonna aiemman toiminnanohjausjärjestelmän ollessa käytössä.

 

3) Raportoinnit

Epicor ERP käyttää Microsoftin SSRS (SQL Server Reporting services) -raportteja. Esimerkiksi myynnin raportteja voidaan muokata asiakkaan brändin mukaiseksi. Niihin voidaan lisätä yrityksen oma logo tai vaihtaa fontti. Myös itse tietosisältöä voidaan muokata.

Epicor ERP:ssä voi tehdä myös BAQ:ta ja Dashboardeja. BAQ:t ovat ns. Epicorin SQL-lauseita datan hakemiseen, ja Dashboardeilla näytetään itse data. Dashboardeilla dataa voidaan ryhmitellä ja lajitella sekä hakea tietokannasta. Käsitelty tieto voidaan esittää lopuksi myös graafeina.

 

Mitä jos käytössä on jo Epicor ERP, mutta siihen haluaisi jälkikäteen jotain räätälöintejä?

Tarjoamme asiakkaillemme tukea ja apua. Toki autamme mielellämme myös uusia asiakkaita erilaisissa kysymyksissä. Eli rohkeasti vain meihin yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme auttaa.