Hantering av ICT-infrastruktur

Tar hand om utrustnings- och licensunderhållet i ditt företag på ett koncentrerat sätt

Med hjälp av programvarupaketet Clearpulse kan du följa ditt företags alla ICT-tillgångar, det vill säga anordningar, allt från mobiltelefoner till servrar, programvaror och applikationer. Med hjälp av systemet ser du även ICT-data och -avtal samt licenser som hör till anordningarna. Clearpulse är marknadens mångsidigaste system för hantering av ICT-infrastruktur. Ytterligare information om Clearpulse finns på produktens egen hemsida.

Våra kunder

Göliska IT

Göliska IT i södra Sverige förbättrade sin kundtjänst och uppnådde kostnadsbesparingar med hjälp av Clearpulse.

Lösningar

Kärnan i systemet för hantering av it-tillgångar

Moduler för hantering av programvaror och kostnadsuppgifter samt beskrivning av it-infrastrukturen

Moduler för hantering av avtal och mobila enheter samt hantering av servicebegäranden och tickets via portaler

Nyckelförmåner

Kostnadsbesparingar

Enklare livscykelhantering

Bättre riskhantering

”Inför marknadens mångsidigaste system för hantering av ICT-infrastrukturen i ditt företag”!

Försäljningschef
Timo Juhola
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 50 304 9579
Kontakt