Integrationslösningar

API-lösningar och integrationer

Digitalisering ökar behovet av integrationer. Utvecklingen av digital affärsverksamhet och digitala tjänster kräver en flexibel integration, som kombinerar olika bakgrundssystem, som grund. Vi erbjuder gränssnitt oberoende av teknologi mellan företag, system, processer och information. Vi har åratal av erfarenhet av integrationslösningar, och de lösningar vi har producerat har varit omfattande och transaktionskritiska lösningar med hög användbarhet. Datasäkerhet har haft en central roll i dessa produkter.

Våra kunder

Volvo

“Behovet av att integrera ASSU-systemet med Volvos globala system blev väldigt tydligt för oss. Vi upplevde att det skulle innebära en konkurrensfördel för oss att sammanslå informationen och att vi på det sättet bättre skulle kunna utnyttja fabrikens centrala system.” Petri Castrén, Customer Relationship Manager, Volvo Car Finland

Lösningar

Kundspecifika lösningar

Modern teknik

ERP-integrationer

Nyckelförmåner

Optimerar affärsverksamheten

Medför kostnadsbesparingar

Utökar ditt tjänsteutbud

”Thanks to our wealth of experience in software development we know we can find the best solutions for your business. Contact us and we can discuss how we can help take your company to the next level.”

Affärsverksamhetschef
Kari Juvonen
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 40 505 3133
Kontakt