Lösningar för en effektivare digital verksamhet i ditt företag

Ett it-företag med full service och breda kunskaper inom programvarulösningar. Vi utvecklar programvaror, webbtjänster, affärssystem och mobila lösningar.

Vår mission är att öka våra kunders framgångar genom att leverera högkvalitativa ICT-lösningar och -tjänster. Vi utvecklar lösningar för verksamhetsstyrning och resultatrapportering samt hantering av personal- och utrustningsresurser. Vi erbjuder även webbplatser, webbutiker och portallösningar, extranät- och intranättjänster, kundhanteringssystem samt lösningar för informationshantering och rapportering till stöd för marknadsföringen, försäljningen och förvaltningen. Vår kompetens omfattar även utveckling av informationssystem, arkitekturer, genomförbarhetsanalyser och undersökningar.

Om vi inte hittar en färdig programvarulösning till kunden skräddarsyr vi en.

Doctagon utvecklade och optimerade sin verksamhet med ett nytt intranät

Det finländska hälsovårdsföretaget Doctagon har verksamhet på olika orter och sysselsätter nästan 300 personer. Den interna kommunikationen och dokumenthanteringen är väsentliga delar av arbetet och affärsverksamheten. Därför uppdaterade Doctagon sitt intranät till en ny och mångsidigare lösning tillsammans med Cubescom.

En webbutik med två miljoner produkter till Autowall Oy för att effektivisera försäljningen

Autowall Oy, som består av två fysiska butiker, hade ett behov av att öka försäljningen och optimera affärsverksamheten genom att börja sälja bilreservdelarna i en webbutik. Jaakko Wallenius från familjeföretaget berättar: ”Vi bestämde oss för ett samarbete med Cubescom, eftersom de kunde förverkliga en sådan webbutik som vi vill ha på ett smidigt sätt.”

Göliska IT förbättrade sin kundtjänst och uppnådde kostnadsbesparingar med hjälp av Clearpulse

”Med hjälp av Clearpulse kan vi erbjuda våra kunder bättre, dokumenterad och aktuell information om deras ICT-tillgångar samt möjlighet att granska kostnaderna”, säger Christer Dahlberg på Göliska IT. Läs mer om varför Clearpulse vann upphandlingen och hur driftsättningen framskred.

Kontakt