Modernisering och underhåll av informationssystem

Hantering av programvarans livscykel

Många företag har investerat betydligt i sina informationssystem, men med tiden motsvarar deras användbarhet, effekt och datasäkerhet inte längre affärsverksamhetens behov. Målet med en modernisering är att teknologiskt förnya relevanta delar av systemet. Målet är att utveckla, förenkla och upprätthålla systemets livscykel samt ge den en fortsättning. Vi genomför alltid moderniseringen på ett kundanpassat sätt, enligt ditt företags behov. Moderniseringen kan göras stegvis så att det inte orsakar avbrott i användningen av systemet. Som ett resultat av moderniseringen förbättras systemets användbarhet, affärsverksamheten effektiviseras och kostnadsbesparingar kan uppnås.

Våra kunder

Savonlinja

”Vi märkte att vi behövde ett helt nytt system för att kunna svara på den förändrade verksamhetsmiljön. Vi hade även tidigare samarbetat med Cubescom och visste att de kan leverera ett system som är skräddarsytt för våra behov”, affärsverksamhetschef Harri Leskinen, Savonlinja.

Suomen Viljava Oy

Suomen Viljava Oy är Finlands största företag specialiserat på spannmålshantering och -lagring. Vi moderniserade systemet, som upprätthålls av oss, åt Viljava. Tack vare moderniseringen förbättrades systemets användbarhet och användningen effektiviserades. Vi tar fortfarande hand om underhållet och utvecklingen av det förnyade systemet.

Lösningar

Modernisering

Administration och underhåll

Konsultation

Nyckelförmåner

Informationssystemens användning optimeras

Medför kostnadsbesparingar

Arbetet effektiviseras

 "Våra moderniseringar och underhåll är alltid kundanpassade. De genomföras enligt ditt företags behov.”

Affärsverksamhetschef
Kari Juvonen
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 40 505 3133
Kontakt