Produktdatahantering

Gör det möjligt att utnyttja internet i affärsverksamheten på ett ännu effektivare sätt

Tänk om all produkt- och tjänsteinformation skulle vara under kontroll på ett och samma ställe, redo att publiceras i olika försäljnings- och marknadsföringskanaler, och dessutom i olika språkversioner? Koncentrerade och enhetliga produktdata skapar verkliga möjligheter för utveckling affärsverksamheten och produktiviteten: det gör det exempelvis möjligt att snabbare introducera nya produkter på marknaden och öppna elektroniska försäljningskanaler för kunder eller återförsäljare.

Våra kunder

Oilon Care

Systemet Oilon Care håller ordning på installations- och serviceinstruktionerna. Montörer och köpare av Oilons apparater gynnas av lösningen, det är enkelt att reda ut garantiärenden, och systemet säkerställer även att servicen av anordningarna är ändamålsenlig och högkvalitativ.

Elfving Signum

Företaget Elfving, med breda kunskaper inom import, publicerar nu all produktinformation effektivt på nätet. Vårt UIX-team svingade sina trollspön och våra programvaruguruer förverkligade nya webbtjänster ovanpå vår eMedia Enterprise-portal.

Lösningar

Publiceringskanal

Marknadsföringskanal

Försäljningskanal

Nyckelförmåner

Optimerar affärsverksamheten

Medför kostnadsbesparingar

Effektiviserar arbetet och teamens verksamhet

”Våra lösningar för produktdatahantering innebär en positiv förändring för ditt företag. Kontakta oss redan i dag!”

Affärsverksamhetschef
Jari Nietula
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 44 7617 715
Kontakt