Programvaruutveckling & programvarulösningar

Kunddriven programvaruutveckling för att förbättra ditt företags konkurrenskraft

Vår kärnkompetens är programvaruutveckling och programvarulösningar som vi har över 30 års erfarenhet av. Vi erbjuder färdiga, skräddarsydda informationssystem för utveckling av affärsverksamheten, API- och integrationslösningar mellan olika gränssnitt samt konsultering, programvaruutveckling och utbildningar enligt dina behov. Genom oss får du även tillgång till programvarupaketet Clearpulse, som är marknadens mångsidigaste system för hantering av ICT-infrastruktur. Vi utför även modernisering och underhåll av informationssystem enligt ditt företags behov. Som ett resultat av detta förbättras de nuvarande systemens användbarhet, affärsverksamheten effektiviseras och företaget uppnår kostnadsbesparingar. Mer om programvaruutveckling och programvarulösningar nedan.

Utveckling av informationssystem

Vi erbjuder it-lösningar och programvaror för ditt företag med över 30 års erfarenhet bakom oss. Om det inte finns en färdig it-lösning för kunden förverkligar vi en sådan enligt kundens behov.

Läs mer

Hantering av ICT-infrastruktur

Clearpulse är marknadens mångsidigaste system för hantering av ICT-infrastruktur. Det tar hand om utrustnings- och licensunderhållet i ditt företag, och med hjälp av det kan du följa ditt företags alla ICT-tillgångar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer

Integrationslösningar

Vi erbjuder gränssnitt oberoende av teknologi mellan företag, system, processer och information. Vi har åratal av erfarenhet av integrationslösningar och de lösningar vi har producerat har varit omfattande och transaktionskritiska lösningar med hög användbarhet.

Läs mer

Modernisering och underhåll av informationssystem

Målet med en modernisering är att teknologiskt förnya relevanta delar av systemet. Som ett resultat av detta förbättras det aktuella systemets användbarhet, affärsverksamheten effektiviseras och kostnadsbesparingar kan uppnås.

Läs mer

”Vår långa erfarenhet av programvaruutveckling ser till att du lyckas. Kontakta oss så berättar vi mer.”

Affärsverksamhetschef
Kari Juvonen
förnamn.efternamn@cubescom.fi
+358 40 505 3133
Kontakt