Cubescom toimittaa asiakkaidensa käyttöön erilaisia digitaalisia palveluja, joita tuotetaan, ylläpidetään sekä kehitetään tietoturvallisuutta ja laatua korostaen. Tuotamme valtaosan palveluistamme yhteistyökumppaneidemme konesaleissa Suomessa.

Vastaamme asiakkaidemme palveluiden kattavasta tietoturvallisuudesta, toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja palvelutuotannon jatkuvuudesta yhdessä asiakkaan kanssa. Varmistamme asiakkaan palvelun luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden riippumatta siitä, onko aineisto määritelty salassa pidettäväksi tiedoksi.

Asiakkaan tietojen turvaamiseksi ja tarvittavan turvatason saavuttamiseksi, käytämme monia teknologisia ja hallinnollisia turvallisuustoimenpiteitä.

Tietosuojaa ja asiakkaidemme tietojen turvallisuutta koskeva dokumentaatio:

Tietosuojaseloste
Rekisteriselosteet 
Yhteistyökumppaniemme palvelinkeskusten tekniset kuvaukset (Evertech , AWSNetsecure ja Magiccloud
Nettisivujen yksityisyydensuoja 


Lisätietoja:

Tero Suominen
Toimitusjohtaja
+358 50 574 8234
tero.suominen@cubescom.fi

Kari Juvonen
Tietosuojavastaava ja Liiketoimintapäällikkö
+358 40 505 3133
kari.juvonen@cubescom.fi