Vem vi är?

Över 30 år av kundanpassningar, hög kvalitet och bra service

Cubescoms rötter går tillbaka ända till början av 1980-talet, när ett finländskt dataföretag grundade en enhet i Lahtis och började utveckla programvarulösningar enligt kundernas behov. På den tiden skräddarsyddes programvarorna till kunderna. En av Cubescoms grundläggande principer har från början varit just det att ge kunden service genom att leverera lösningar som passar kundens affärsverksamhet.


Cubescom har verkat på olika ställen i Lahtis i över 30 år under olika namn, men riktningen har alltid varit framåt och uppåt. Cubescom har vuxit kraftigt de senaste åren, och sedan början av april består en del av företaget av JPP-Soft, som är ett företag som erbjuder ICT-tjänster och också finns i Lahtis. I och med förvärvet förstärks Cubescoms kompetens inom digitala tjänster. Nu är Cubescom ett finländskt ICT-företag med full service.


Kärnan i verksamheten har ända sedan starten varit kunden, hög kvalitet och bra service. Företagets långa kundrelationer, en del kunder har varit med sedan starten, och otaliga lyckade projekt skvallrar om att företaget har kunnat leva upp till dessa principer. Utan en kompetent personal skulle det inte ha varit möjligt. På Cubescom arbetar över 30 av branschens toppexperter, och det är tack vare dem som vi kan ge kunden service i alla ICT-relaterade ärenden.

Kontakt